Bohoslužba za oběti železné opony

Stejně jako v minulém roce, je i letos součástí našeho festivalu bohoslužba. K účasti bychom Vás rádi pozvali v sobotu 10.9. do kostela sv. Kateřiny ve Volarech. Bohoslužba bude sloužena za známé i neznámé oběti železné opony. Za oběti fyzické, ale symbolicky i za oběti nehmatatelné, duchovní, za ústupky, ke kterým jsme byli nuceni, za všechno, co nám ta zadrátovaná hranice z našich životů sebrala.

 

Kontakt

Bohumil Harmonický Svobodné šumavské hvozdy 607 600 413 bohumilharmonicky@seznam.cz