Bohoslužba je velmi důležitou součástí celého programu. Je vyjádřením a zdůrazněním toho, proč vůbec celý Koncert pro svobodné lidi vznikl. Chceme prostřednictvím bohoslužby uctít památku těch, kteří umírali proto, že se rozhodli pro svobodu. Proto bychom byli rádi, pokud by se jí rozhodli účastnit i ti, kteří běžně na mše svaté nechodí. Už to, že pan kardinál Miloslav Vlk přijal naše pozvání a svolil mši svatou celebrovat, nás přesvědčuje o tom, že nejde o zapomenuté téma. 

Běžně se bohoslužby odehrávají v kostelech, chrámech, ukryté před zraky okolí. My bychom naproti tomu byli rádi, kdyby těch přihlížejících bylo hodně. Proto chceme, aby se odehrávala pod širým nebem, přímo v kasárnách, kde by byla přístupná všem, koho by jinak vysoké a silné zdi kostela odradily. Kostel sv. Kateřiny ve Volarech není z největších a neradi bychom aby se stalo, že se dovnitř nevejdou všichni, kdo by chtěli.

Zvolením jedné z možností níže nám pomůžete nastínit, jak velký zájem ve skutečnosti o účast na bohoslužbě je a pomůžete nám tak rozhodnout, kde bude lepší ji pořádat. Jen dodáváme, že bohoslužba, ať už bude kdekoli, bude veřejná a nevztahuje se na ni povinnost prokázat se vstupenkou.  

Bohoslužba za oběti Železné opony

Toto bude asi nejsmutnější text těchto stránek. Je o smrti.
  Je nás na tomto světě mnoho a každý dle své víry / i ateismus je víra /, vnímá smrt jinak. Pro někoho je to konec všeho, jiní v ní vidí možnost setkání s bohem, a jsme i tací, kteří ve smrti vidí začátek dalšího života, další možnost pokračovat v pochopení Všehomíra, Absolutna, Boha …doplň si každý sám.
  Všechny možnosti spojuje skutečnost, že po každém zemřelém zůstává prázdné místo v životě těch, kteří s ním životní pouť sdíleli. A to provází bolest, smutek, žal.
  Od roku 1948 až do roku 1989 jsme žili ve „studené válce“. Na hranici se západním světem stála Železná opona a při pokusu o její překonání zemřelo 280 lidí.
  Oběti byly jak už to ve válkách bývá i na straně věznitelů. A jak už to ve válkách bývá neumírali ti, kteří vydávali rozkazy ke střílení, ale častěji ti, kteří buď z nemožnosti jiné volby, či z nedostatku informací, aby se mohli jinak rozhodnout, ale i proto, že věřili, že konají správnou věc byli připraveni zabíjet, ale sami se stali obětmi.
  Nejsem povolán soudit jednotlivé případy!
  Pocítil jsem však potřebu vzpomenout všech obětí Železné opony. S přijetím skutečnosti, že jsme se narodili do země s křesťanskou tradicí, požádal jsem pana kardinála Miloslava Vlka o odsloužení bohoslužby.
 Je pro mne ohromnou ctí, že mé pozvání přijal. Děkuji.
                   Váš, svobodní lidé, Bohumil Harmonický alias Miroslav Crha
 

Kontakt

Bohumil Harmonický Svobodné šumavské hvozdy 607 600 413 bohumilharmonicky@seznam.cz