Otevřený dopis radnici města Volary

Bohumil Harmonický

Volary,U Nádraží 528

mob.607600413

bohumilharmonicky@seznam.cz

Ve Volarech, 11. 1. 2015

 

Otevřený dopis zastupitelům města Volary

Dne 26. 2. 2014 rozhodla jednomyslně městská rada o prominutí nájemného za městský sál pro uspořádání svého “Volarského setkání“ Klubu českého pohraničí (dále jen KČP).

Na stejném jednání odsouhlasila rada též příspěvek na Charitativní ples dárců krve a také bezplatné zapůjčení sálu. U dárců krve to zcela chápu. Jedná se nepochybně o činnost prospěšnou a je dobré ji podpořit. Ale u KČP ? Z dostupných pramenů o tomto spolku víme, že:

- Za první jádro pozdějšího klubu je považován marxisticko-leninský klub 35. základní organizace KSČ v Chomutově.

- Podle článku Jana Gerberta v Lidových novinách z roku 2009 klub sdružuje bývalé důstojníky, vojáky, strážce hranic, komunisty a jejich sympatizanty frustrované pádem socialismu, má kolem 6000 členů a potenciál oslovit jak stoupence krajní levice, tak pravice.

- V roce 1995 první vládní zpráva o extremismu v Česku zmínila klub jako bezpečnostní hrozbu pro stát, a to v kapitole levicových neobolševických uskupení. Do zorného pole Bezpečnostní informační služby se klub dostal zejména v době, kdy se stavěl proti vstupu ČR do Evropské unie.

- KČP klade také důraz na ocenění budovatelského díla lidu socialistického Československa, jehož období klub hodnotí jako kladnou epochu dějin. Klubový časopis Hraničář dal prostor výročním oslavným článkům o ruské Říjnové revoluci nebo o Klementu Gottwaldovi a československém převratu v únoru 1948.

[zdroj Wikipedie]

Přidám ještě pár historických faktů:

* Celkem bylo při přechodu československých hranic s Rakouskem a s Německem (SRN, NDR) v letech 1948–1989 usmrceno 280 lidí. Vedle československých občanů také 14 občanů Rakouska, 31 občanů Polska, 7 občanů poválečného Německa (do roku 1949), 10 občanů SRN, 13 občanů NDR, 4 občané Jugoslávie, 7 občanů Maďarska, 1 občan Francie a 1 občan Maroka.

[podle: Pulec, Martin, Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek. Seznamy osob usmrcených na státní hranici, Praha 2006]

* komunistický režim popravil 248 lidí, včetně Milady Horákové

* v letech 1948–1989 bylo z politických důvodů odsouzeno k nepodmínečnému trestu odnětí svobody 205 486 osob

Na závěr si dovolím ocitovat část projevu Jana Bartošky (KDU-ČSL, místopředseda PS Parlamentu ČR) předneseném na pietním aktu k uctění památky obětí komunismu z května 2014:

„…..shodou okolností si v dnešních dnech připomínáme konec druhé světové války a obětí nacismu. To byla doba, kdy cizí mocnost terorizovala tento národ, ale my si dnes připomínáme něco zcela jiného. My si připomínáme období, kdy Češi vraždili Čechy. Zcela odlišný historický kontext. Je to o tom, že tento národ vraždil a zavíral vlastní inteligenci a své lidi. A pro mne osobně zůstává otázkou, do jaké míry jsme se jako češi s touto historickou, traumatizující zkušeností dokázali vypořádat. Nikdo cizí, my sami.

Úkolem politika je, aby pokud možno, když to jde, minimálně vstupoval do osudu lidí, a aby bránil lidskou svobodu jednotlivce. Jakým způsobem se to dařilo komunistickému režimu v předchozích letech, na to ať si odpoví každý z vás sám. To co ale jako podstatné považuji, abych zde řekl, je, že se ve svém okolí setkávám s tím, že lidé říkají, že za komunismu se tak špatně nežilo. A tuto myšlenku je potřeba odmítnout hned na samém počátku.

Jestliže režim vraždí své vlastní lidi a bere svobodu, tak je potřeba jej odmítnout jako celek. A je potřeba to udělat a připomínat si to, jednak abychom vzdali hold obětem, díky nimž dnes svobodu máme, a je potřeba si to připomínat i kvůli nastupující generaci, ve vztahu k našim dětem, aby se nezapomínalo, abychom věděli. Protože jest-li tato stopa, jestli se nám ji nepodaří předat, obávám se, že budeme nuceni si tuto zkušenost zopakovat, a myslím, že to by bylo špatně. Takže díky všem, kteří položili svůj život, abychom my mohli žít ve svobodě.“

Vážení zastupitelé obce, žádám vás tímto o vaše vyjádření k výše zmíněnému rozhodnutí městské rady. Považujete finanční podporu KČP z prostředků města za krok zcela apolitický, který nikterak nelegitimizuje ani neospravedlňuje zločinnou minulost KČP, a nebo s rozhodnutím rady právě z výše uvedených důvodů nesouhlasíte?

Předem děkuji za zdůvodnění vašeho postoje.

…………………………………………

Bohumil Harmonický

 

Kontakt

Bohumil Harmonický Svobodné šumavské hvozdy 607 600 413 bohumilharmonicky@seznam.cz