Vernisáž výstavy "KRÁLOVÉ ŠUMAVY"

"... Kurýři přecházeli hranice ve službách amerických, britských a francouzských zpravodajských služeb. Jejich úkolem na československém území bylo získávat zpravodajsky cenné informace týkající se hospodářských, vojenských a bezpečnostních poměrů, nálady obyvatelstva apod. Při přechodu hranic mnozí z nich využívali pomoci převaděčů. Mnoho kurýrů bylo dopadeno Pohraniční stráží, nebo Státní bezpečností a odsouzeno k mimořádně vysokým trestům odnětí svobody (až doživotí). Bezmála čtyři desítky kurýrů byly odsouzeny k trestu smrti ..."

Součástí výstavy jsou i panely věnované příslušníkům Státní bezpečnosti, Pohraniční stráže, či zahraničních exilových center a dobové filmové a literární propagandě. Pozornost se zaměří i na provokační akce Státní bezpečnosti, zejména na legendární a doposud v detailech málo známou Akci Kameny, v rámci níž StB za pomoci falešných převaděčů lákala uprchlíky do fiktivních služeben americké zpravodajské služby. Dle současných odhadů se oběťmi provokací stalo několik stovek osob.

Výstava kromě osudů některých kurýrů a převaděčů reflektuje také změny šumavské krajiny a osídlení, které souvisely jednak s poválečnými událostmi, jednak s politickým uspořádáním po únorovém převratu v roce 1948.

zdroj: www.ustrcr.cz/cs/vystava-kralove-sumavy

 

Kontakt

Bohumil Harmonický Svobodné šumavské hvozdy 607 600 413 bohumilharmonicky@seznam.cz